Gói bạc

GÓI CHỤP ẢNH SƠ SINH NHANH, KHÔNG TỐN NHIỀU THỜI GIAN CHO MẸ & BÉ
GÓI MINI

GÓI CHỤP ẢNH SƠ SINH NHANH, KHÔNG TỐN NHIỀU THỜI GIAN CHO MẸ & BÉ

Chụp với 2 concept: quấn khăn và đạo cụ

10 ảnh in 15x21cm

Tặng 1 ảnh ép gỗ 40x60cm

Giao toàn bộ file gốc

Chỉ áp dụng cho bé dưới 30 ngày tuổi

Phụ thu phí di chuyển tính theo grab car

 

Liên hệ: 0914.360.689 - 0914 360689
2.100.000 VNĐ Liên hệ đặt lịch

Status: Còn lịch chụp

Gói vàng

GÓI CHỤP ẢNH SƠ SINH NGHỆ THUẬT
GÓI 1

GÓI CHỤP ẢNH SƠ SINH NGHỆ THUẬT

Chụp với 3 concept: Quấn khăn, đạo cụ và trên bean bag

Tặng 15 ảnh in 15x21cm 

Tặng 1 ảnh phóng chất lượng cao 40x60cm

Giao toàn bộ file gốc

Bố mẹ có thể chụp cùng với bé

Phụ thu phí di chuyển tính theo grab car

 

Liên hệ: 0914.360.689 - 0914 360689
3.000.000 VNĐ Liên hệ đặt lịch

Status: Còn lịch chụp

Gói kim cương

GÓI CHỤP ẢNH SƠ SINH CAO CẤP
GÓI 2

GÓI CHỤP ẢNH SƠ SINH CAO CẤP

Chụp với 4 concept: Quấn khăn, đạo cụ, trên bean bag và theo yêu cầu của bố mẹ (nếu có)

Album cao cấp 10 tờ 20 trang, khổ 20x20cm

Tặng 1 ảnh phóng chất lượng cao 40x60cm

Tặng 1 ảnh để bàn 15x21cm

 

Giao toàn bộ file gốc

Bố Mẹ có thể chụp cùng với bé

Phụ thu phí di chuyển theo grab car.

Liên hệ: 0914.360.689 - 0914 360689
5.000.000 VNĐ Liên hệ đặt lịch

Status: Còn lịch chụp