Dịch vụ kèm thêm

Chỉnh sửa ảnh, ghép ảnh nghệ thuật
Chỉnh sửa ảnh

Chỉnh sửa ảnh, ghép ảnh nghệ thuật

Chỉnh sửa thêm 1 ảnh: 50k

Làm 1 album 10 tờ 20 trang khổ 20x20cm: 1.5tr

Ảnh ép gỗ 30x40cm: 250k

Ảnh ép gỗ 40x60cm: 450k

Thêm 1 thành viên: 300k

Liên hệ: 0914.360.689
Giá liên hệ Liên hệ đặt lịch

Status: Còn lịch chụp